Home | | producten | Koi Dokter | | Het bedrijf | Aanbieding | Koi info | Koi te koop | Japan reizen | Vijvers | Contact | KadoBon | Links
Kwekers
--------------------------------------
Aoki
--------------------------------------
Miyatora
--------------------------------------
Hirasawa
--------------------------------------
Iwashita
--------------------------------------
Ishihara (Yagenji)
--------------------------------------
Conias
--------------------------------------
Otsuka
--------------------------------------
Oofuchi
--------------------------------------
Shinoda
--------------------------------------
Marusaka
--------------------------------------
Kaneko
--------------------------------------
Sakazume
--------------------------------------
Mano
--------------------------------------
Hosokai
--------------------------------------
Igarashi
--------------------------------------
Marudoh
--------------------------------------
Yamazaki
--------------------------------------

Aoki Aoki

Farmnaam: AO AOKIYA

Gebied: Katakai
Kweek oppervlakte: 30.000 m2

Specialiteiten: Kikokuryu, Kikusui, Doitsu Yamatonishiki, Kawarimono, Goshiki

Copyright © 2011 Koi Kas. All rights reserved.